Mayday Žvahov
Teze TCP pro jednání se starostou MČ Praha 5 pdf

„Kostlivci Žvahov 2016“ - neřešené kauzy ve školním areálu Žvahov

pdf

Mayday Žvahov 17-02-13 argumenty proti výpovědi

pdf

Šolle 17-02-24 nájemní smlouva

pdf

Šolle 17-02-22 vrátná služba

pdf

 

- reakce významných osobností na "Mayday Žvahov" info
- otevřený dopis občanům pdf
- otevřený dopis ZaPět pdf

- Mayday Žvahov 16-11-22 Reinisch

pdf

 

 

Bezpečnost ve školním areálu Žvahov

 

- korespondence a jednání před podáním trestního oznámení na
  V. Šolleho a P. Richtera

pdf

- podání TCP Kontrolnímu výboru MČ z  9.12.2016 bezpečnostní služba MČ

pdf

- dopravní řád MČ z 16. 6. 2016 – korektura a výhrady TCP

pdf

- dopis V. Šollemu 9. 9. 2016 – bezpečnost v areálu pdf

- bezpečnostní opatření TCP z 1. 9. 2016 pdf

- podání TCP Kontrolnímu výboru MČ z 15. 3. 2015 -  bezpečnost v areálu pdf

- podání TCP Kontrolnímu výboru MČ z 20. 4. 2015 – vyklizení Dantiku pdf

 

 

Odpovědi TCP na dezinformace plynoucí z radnice Prahy 5

 

- manuál – legislativa: Praha 5, Žvahov, TCP

pdf

- neexistence, resp. neplatnost  nájemní smlouvy TCP

pdf

- dokumentace MČ o TCP

pdf

- rozsudky soudů o TCP

pdf

- Žvahov – rezervní prostory pro ZŠ

pdf

- schéma dostupnosti Žvahova

pdf

- stravování a tělovýchova na Žvahově

pdf

 

 

Charakteristiky TCP

 

- Identifikace a charakteristiky TCP

pdf

- Parametry TCP 2016-17

pdf

- Seznam akcí TCP 2016-17

pdf

- Analýza akcí 2015-2016

pdf

- Mayday Žvahov 16-12-09 hodnocení činnosti

pdf

- Mayday Žvahov 16-12-22 občanské aktivity TCP

pdf

- Mayday Žvahov 16-12-01 komunitní aktivity

pdf

- Mayday Žvahov 14-10-28 komunitní místa

pdf

- Kalendář akcí Žvahov 2015

pdf

- Protokol 2016-17

pdf


   
TCP - konzervatoř, o.p.s., Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5
tel.: (+420) 220 611 980, tel./fax: (+420) 220 610 308
e-mail: tcp@tanecnicentrum.cz