Aktuální program

Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium z.ú.
umělecké a odborné aktivity

 

Eklektická vzdělávací koncepce TCP (od 1994) kombinace osmiletého gymnázia a konzervatoře: všeobecná teorie (25 %), odborná teorie (20 %), taneční trénink (40 %), repertoár (15 %)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (od roku 1995) roční cyklus seminářů a lekcí pro taneční pedagogy – metodika, didaktika, tvůrčí práce, medicínské a produkční obory                       

Studium taneční pedagogiky (od 2002) diferencovaný vzdělávací program se zaměřením na umělecko pedagogickou přípravu, čtyřleté studium pro taneční pedagogy – maturanty (ZUŠ, dětské školy a soubory), metodika, didaktika, tvůrčí práce, dějiny umění, medicínské a produkční obory     

„Mezinárodní centrum tance“ (od 1994), studentská umělecká agentura, profesní příprava studentů a absolventů – dramaturgie, produkce, propagace, marketing a scénická technika tanečního žánru, dramaturgická a umělecká spolupráce s FOK, televizním festivalem Zlatá Praha, ND, HAMU a dalšími

„Nadace Tanec a Divadlo“ (od 1994), zahraniční styky a produkce, sociální síť pro studenty, ubytování mimopražských a zahraničních studentů, podpora agentáže – scénická technika a vybavení

„Invaze tance do regionů“ – projekt intenzívní taneční produkce studentských souborů v regionálních centrech, v sezónách 2005 – 15 zajištěno 755 představení v 69 městech ČR a 17 zahraničních

Balet Praha Junior (od 1999), výběr 6. – 8. ročníku, resp. 16 – 19 let, od roku 2009 v produkci studentské agentury Mezinárodním centrum tance, 40 představení za sezónu, 3,5 hod. repertoáru           

„Baby Balet Praha“ (od 2004), výběr 3. – 5. ročníku, resp. 12 – 15 let, od roku 2008 v produkci studentské agentury Mezinárodním centrum tance, 40 představení za sezónu, 3,0 hod. repertoáru           

Tréninkové campy (od 1985), podzimní, zimní a jarní soustředění v regionech – tréninky, zkoušky, zátěžové testy, semináře, sporty, rehabilitace, relaxace, regionální turné – prezentace – motivace 

„Jak se dělá tanečník“ a „Stvoření tance“ (od 1994), vzdělávací projekty pro školy (400 repriz), stále aktualizované celovečerní programy – moderátor prezentuje vývoj tance na příslušném repertoáru  

Zahraniční agentáž (od 1974), export a import souborů (58), tvůrců (34), pedagogů a expertů (110) a studentů a organizace jejich pobytu + prezentace

„Mezinárodní týdny tance“ (od roku 1987), dvoutýdenní festival profesionální scény a konzervatoří v Praze (Stavovské divadlo, Nová scéna ND) a v regionech, zahraniční hosté, semináře, videoprojekce

„Letní taneční škola“ (od roku 1988), týdenní semináře tanečních technik a studium repertoáru – tanečních etud z oblasti současného tance (regiony – od 1997 v Praze)                                    

„Letní taneční workshop“ (od roku 1994), třítýdenní provoz mezinárodního souboru – tréninky a nastudování premiérového programu – jednoaktových děl (premiéry v Praze + vybraných regionech)        

„Vánoční taneční scéna“ (od roku 1995), přehlídka choreografií s pastorální tématikou, jako hosté vystupují konzervatoře a dětské soubory (Praha a vybrané regiony)

„Dance Open Air“ (od roku 1999) – týdenní letní festival profesionálních projektů tanečního divadla – amfiteátr na nádvoří Lichtenštejn. paláce (HAMU) – „zamykání sezóny“ 

„Taneční učitelé roku“ (od roku 2010), festival – výběrová přehlídka choreografů dětských souborů a škol, 10 finalistů prezentuje svá díla porotě a veřejnosti – hodnocení, rozbor, ocenění

„Dětské taneční studio“ – přípravné odd.  (od 1984) základy taneč. technik a repertoár pro žáky ZŠ