Baby Balet Praha

Komorní těleso složené z nejlepších studentů nižších ročníků ve věku 13 – 16let.

Baby Balet Praha – informace o souboru

Repertoár:

„Vítej na světě“ celovečerní balet o dvou jednáních (90minut) 
„Jak se dělá tanečník“ vzdělávací program pro školy (75minut)
22 choreografických etud v celkové délce 2 hodiny

Produkce:

40 představení za sezónu, premiérová scéna Nová scéna ND
35% v Praze, 60% představení v regionech, 5% v zahraničí

Vítej na světě

formát:
– celovečerní balet o dvou jednáních
– délka cca 90 minut s jednou přestávkou, hudba reprodukovaná
– vhodné pro večerní produkci, matiné  nebo  odpolední programy pro mládež
– možno nasadit jako „víkendový dvoják“  (11,00 + 15,00 nebo 14,00 + 19,00 atp.)
– stavba – 3 hodiny, bourání – 1 hodina

dramaturgie:
Celovečerní rodinný titul, případně také představení pro školy (bez omezení věku), volné scénické choreografické pásmo – cyklus 24 písní ve čtyřech tématických obrazech na písně Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka interpretované nejmladšími profesionálně vzdělávanými mladými umělci – studenty konzervatoře a gymnázia Taneční centrum Praha  ve věku 13 – 15 let. Z hlediska tanečních technik tvůrci dbají na  eklektické propojení klasického, lidového,současného a jazzového tance s inscenačními prostředky tanečního divadla.

Vítej na světě – program

Jak se dělá tanečník

Vzdělávací program „Stvoření tance“ má za sebou v posledních pěti sezónách 405 repríz v 62 českých a 9 zahraničních městech. Proto jsme i v nastávající sezóně nastudovali nový program, pro který jsme opět vytvořili umělecké, odborné i produkční podmínky na několika pražských a mnoha regionálních jevištích.
Obě umělecká tělesa konzervatoře „Balet Praha Junior“ a „Baby Balet Praha“ nastudují pro každou sezónu vždy typické ukázky klasických, moderních a jazzových choreografií ze svého kmenového repertoáru a moderátor provede diváky všemi významnými oblastmi tanečního divadla (diferencovaný odborný komentář pro I. a II. stupeň ZŠ a SŠ).
Program má motivovat mladého diváka a podpořit vznik náročného kulturního publika. Kromě toho je tanec prezentován jako optimální kombinace tělesné a duševní aktivity, která posiluje estetické vnímání, dobrý vkus a kolektivní cítění, resp. směřuje ke správné životosprávě a zdravému životnímu stylu. To je v dnešní době pro školní mládež mimořádně významné, protože vidí své neobvykle aktivní vrstevníky „při práci“, může ihned vychutnat jejich výsledky… a inspirovat se.

Představení – v délce 75 minut bez přestávky – je rozděleno do následujících odborných bloků:

Klasický tanec
– ukázky nejstarší scénické taneční techniky v Evropě – balet a jeho vývoj
– variace z nejslavnějších baletů – Don Quijote, Giselle, Bajadéra, Coppelia…
– historie špičkové baletní techniky, romantická, tradiční a neoklasická dramaturgie

Moderní tanec
– moderní taneční techniky a jejich aplikace v „současném“ tanečním divadle
– choreografie z oblasti současného tance – světový a český repertoár – tvůrci:
Attila Egerházi, Rui Horta, Lidia Wos, Jo Stromgren, Ramón Oller…

Jazzový tanec
– jedna z dříve „exotických“ afroamerických kultur, která ve 20. století zaplavila celý svět

Taneční sporty, alternativní techniky
– lidový tanec, step, clogging, pantomima, akrobacie…