Balet Praha Junior

Komorní těleso složené z nejlepších studentů vyšších ročníků ve věku 17 – 20 let

Balet Praha Junior – informace o souboru

Repertoár:

„Nulová gravitace 2018“ komponovaný celovečrní program složený z jednoaktových baletů (70 minut)
„Stvoření tance“ vzdělávací program pro školy s živým průvodním komentářem (75 minut)

Produkce:

68 představení za sezónu, premiérová scéna: Stavovské divadlo,
představení v Praze 45%, v regionech ČR 53% , v zahraničí 2

 

Kauza Prométheus

Slovo choreografa:

PROMETHEUS – HRDINA

„Hudba Beethovena svítí jasněji než oheň. Z jedné strany jsem chtěl ukázat živý – nevázaný svět mladého Beethovena prostřednictvím tance. Na druhé straně jsem chtěl vytvořit persiflage-balet o mytologickém hrdinovi Prometheovi. Balet v tomto kontextu je prezentován jako demytizace mýtu o slavném antickém hrdinovi. V mojí interpretaci je Prometheus antihrdina, který se hrdinou jen prostřednictvím daných okolností. Prometheus je zamilovaný mladý muž, který touží po Pandoře a chce jí dostat za každou cenu. V mém baletu vztah k ženě v povaze Promethea dominuje, naopak Pandora je v příběhu ten dominantní „macho“. Obě povahy – oba hrdinové se neustále vzájemně doplňují. Jako Yin a Yang.

Oheň, jako jeden ze silných přírodních elementů, hraje v baletu samozřejmě významnou roli. Oheň je ten element, který personifikuje touhu muže poznat nepoznané – světlo poznání… ten oheň, který vlastní bohové a který hoří na vrcholu Olympu. Stejně jako v biblickém příběhu Evu, i Pandoru zláká „zapovězené ovoce“ – oheň, který se stane příčinou všech problémů. I Pandora přikazuje Prometheovi, který je do ní bezhlavě zamilován, aby jí donesl oheň za každou cenu. A tahle touha (na Pandořin příkaz) udělá vlastně z Promethea hrdinu.

Tato idea dodává našemu příběhu příchuť tragikomedie …. balet je vlastně jakousi burleskou.“

Attila Egerházi

Program: Kauza Prométheus – program

Nulová gravitace 2018

Dramaturgie souboru připravila pro sezónu 2017/18 originální kompilaci jednoaktových baletů, mapujících hranice současného tanečního divadla.

Program Nulová gravitace je celovečerní komponované pásmo jednoaktových, pohybově i obsahově hutných, děl na kvalitní hudbu, většinou původně nebaletní. Představení tak vždy garantuje jedinečnou pestrou a proměnlivou atmosféru, stejně tak i různorodý pohybový slovník a hudební motivy. Autory choreografií jsou obvykle zahraniční tvůrci – v posledních letech převážně z Maďarska, Belgie nebo Ameriky. Současnou dramaturgii souboru značně ovlivňují Samuel Delvaux (BEL), Attila Egerházi (HUN), Jiří Voborský (USA) nebo Kevin Durwael (BEL). V domácí tvůrčí dílně jsou zastoupeni jak pedagogové – Vlasta Schneiderová, Antonín Schneider, Pavla Königsmarková, Eva Plocková, tak i studenti a absolventi: Nikol Šneiderová, Anna Jirmanová, Šimon Kubáň, Lubomír Kábrt, Aleš Hanzlík a Marek Strýček.

Stvoření tance

Vzdělávací program „Stvoření tance“ má za sebou v posledních pěti sezónách 405 repríz v 62 českých a 9 zahraničních městech. Proto jsme i v nastávající sezóně nastudovali nový program, pro který jsme opět vytvořili umělecké, odborné i produkční podmínky na několika pražských a mnoha regionálních jevištích.
Obě umělecká tělesa konzervatoře „Balet Praha Junior“ a „Baby Balet Praha“ nastudují pro každou sezónu vždy typické ukázky klasických, moderních a jazzových choreografií ze svého kmenového repertoáru a moderátor provede diváky všemi významnými oblastmi tanečního divadla (diferencovaný odborný komentář pro I. a II. stupeň ZŠ a SŠ).
Program má motivovat mladého diváka a podpořit vznik náročného kulturního publika. Kromě toho je tanec prezentován jako optimální kombinace tělesné a duševní aktivity, která posiluje estetické vnímání, dobrý vkus a kolektivní cítění, resp. směřuje ke správné životosprávě a zdravému životnímu stylu. To je v dnešní době pro školní mládež mimořádně významné, protože vidí své neobvykle aktivní vrstevníky „při práci“, může ihned vychutnat jejich výsledky… a inspirovat se.

Představení – v délce 75 minut bez přestávky – je rozděleno do následujících odborných bloků:

Klasický tanec
– ukázky nejstarší scénické taneční techniky v Evropě – balet a jeho vývoj
– variace z nejslavnějších baletů – Don Quijote, Giselle, Bajadéra, Coppelia…
– historie špičkové baletní techniky, romantická, tradiční a neoklasická dramaturgie

Moderní tanec
– moderní taneční techniky a jejich aplikace v „současném“ tanečním divadle
– choreografie z oblasti současného tance – světový a český repertoár – tvůrci:
Attila Egerházi, Rui Horta, Lidia Wos, Jo Stromgren, Ramón Oller…

Jazzový tanec
– jedna z dříve „exotických“ afroamerických kultur, která ve 20. století zaplavila celý svět

Taneční sporty, alternativní techniky
– lidový tanec, step, clogging, pantomima, akrobacie…