Talentové testy: kluci – chlapci – hoši

Tanec nepotřebuje žádný překlad! Pro pohybově nadané uchazeče, kteří mají zájem o studium gymnázia a současně intenzívní studium tance v konzervatorním rozvrhu. Taneční žánr je zaplněn dívčími talenty, ale stále ještě skromným počtem chlapců. Takové stigma by se mělo zlomit, vždyť na nové tanečníky – talentované, pracovité a vzdělané profesionály – čeká krásná umělecká, pedagogická a manažerské práce. Konzervatoř – gymnázium TCP je střední odborná škola, která poskytuje střední a vyšší odborné vzdělání včetně pedagogického (zakončená maturitou a absolutoriem s pedagogickou aprobací). Její vývoj začíná v roce 1961, denní studium v roce 1994. Praktické předměty: klasický, současný a jazzový tanec,

BABY TANEČNÍ STUDIO

Informativní schůzka ve středu 12. 9. 2018 v 16:20.
Informace ke školnímu roku 2018/19, rozdělení do skupin,
představení nového pedagoga: Aleš Krátký DiS., pedagog TCP a člen Pražského komorního baletu.
Pravidelné lekce 15:30 – 16:15 začínají od středy 19 .9. 2018