Komunitní centrum – model

Tuto fotogalerii vytvořili studenti konzervatoře, aby prakticky ukázali tragický deficit pražské infrastruktury pro umělecké školství a taneční žánr.

Résume – úvodní text

1. důvodová zpráva – sídlo TCP + komunitní centrum

2. Identifikace zpracovatele studie

3. prostory – model pasportu TCP

4. prostory pro komunitní provoz

5. časová kapacita areálu

6. Personální kapacita podle uživatelů

7. Kalendář komunitních akcí – modelový plán

Přílohy:

A parametry TCP 2019-20

B seznam akcí TCP 2019-20

C Curriculum vitae TCP – veřejná služba

D identifikace a charakteristiky TCP 2019

E analýza akcí TCP 2008 – 2018 desetiletá

F programy pro školy – promo

G Scénické mobilní technologie 2019

H Scénografie 2018

I Záštita MŠMT – Jak se dělá tanečník a Stvoření tance

J Záštita Ministra kultury – Invaze tance

K Záštita Mag. HMP – školství – Dětský taneční svět

L Záštita Mag. HMP – kultura – festival MTT

M Záštita rektora UK – 25 let koncepce K-G

N reference osobností – soupis 2019