Nové sídlo

Dům tanečního umění Praha, Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 – Braník

Rozlehlý areál bývalého branického pivovaru je akciovou společností postupně velmi citlivě rekonstruován pro kancelářské, vzdělávací, umělecké a komunitní potřeby – dosud vyzařuje výjimečnou atmosféru průmyslové revoluce 19. století. Po dokončení rekonstrukce poskytne areál velmi kvalitní provozní zázemí vzdělávacím a uměleckým institucím tanečního žánru.

Pro více informací viz