Pedagogický sbor

Školní rok 2019/2020

Praxe

Igor Bezdieniezhnykh, DiS.
Tereza Hloušková, DiS.
Zuzana Hrzalová, DiS.
prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D.
Mgr. Pavla Königsmarková
Aleš Krátký, DiS.
Eliška Nováková, DiS.
Mgr. Eva Plocková
Ing. Antonín Schneider
Jan Schneider DiS., BBA
PhDr. Vlasta Schneiderová
MgA. Barbora Smělá, DiS.
Mgr. Linda Svidró, DiS.
Viktor Svidró
Mgr. Igor Vejsada, DiS.
MgA. Eva Vlčková

Teorie

Mgr. Hana Antošová
PhDr. Jan Černíček
Mgr. Zuzana Imryšková
Mgr. Stanislav Jeništa
Mgr. Lenka Landrová
Pablo Yanes Linares, MA
Mgr. Karel Loula
PaedDr. Miloslava Novotná
Mgr. Dagmar Hlaváčková
Ing. Antonín Schneider
PhDr. Vlasta Schneiderová

Korepetice

PhDr. Jan Černíček
Radka Houšková
Rosa Khlebniková
Mgr. Karel Loula
Mgr. Iryna Rusanovičová
MgA.Michal Šupák
Mgr. Jan Thorovský

Výuka na hudební nástroj

Mgr. Karel Loula – zpěv
Rosa Khlebniková – klavír
Ing. Antonín Schneider – kytara

Výchovné poradenství

Mgr. Zuzana Imryšková

Rehabilitace

Mgr. Jindřich Douda

Sportovní instruktoři

Tereza Hloušková, DiS.
Ing. Jaroslav Königsmark
Pavel Maňhal
Jiří Štěpánek
Ing. Jakub Švanda