Dětské taneční studio

 

Dětské taneční studio


TCP – konzervatoře

pro talentované žáky ZŠ ve věku od 5 let
základy tanečních technik a tanečního divadla, přípravné oddělení konzervatoře – gymnázia TCP
a uměleckého tělesa Baby Balet Praha


Výuka ve školním roce 2017/18

Žvahov pondělí a středa 16:30 - 18:00
(baletní zkušebna Tanečního centra Praha - konzervatoře, Pod Žvahovem 463 Praha 5)

V dětském studiu trénují talentovaní žáci ZŠ a připravují se pro kvalitní zájmovou činnost v oblasti tanečního divadla (body building, základy klasického, současného a jazzového tance, akrobacie, taneční sporty)

Studio pravidelně vystupuje s vlastním repertoárem při uměleckých akcích konzervatoře a spolupracuje s pražskými divadly

talentové testy i v průběhu roku:
Žvahov pondělí a středa 16,30 - 18,00

Tvůrci a učitelé DTS: umělecký ředitel Vladimír Sojka,
bývalý člen baletu ND a Natálie Housková DiS.,
umělecká šéfka Baby Baletu Praha

tanec – taneční sporty

LETÁK - DĚTSKÉ TANEČNÍ STUDIO

plakat