Dětské studio

 

Dětské taneční studio


TCP – konzervatoře


Výuka ve školním roce 2017/18

Žvahov pondělí a středa 16:30 - 18:00
(baletní zkušebna Tanečního centra Praha - konzervatoře, Pod Žvahovem 463 Praha 5)

Zborovská úterý a čtvrtek 16:15 - 17:30
(baletní zkušebna Tanečního studia XIV, Zborovská 22 Praha 5)


V dětském studiu trénují talentovaní žáci ZŠ a připravují se pro kvalitní zájmovou činnost v oblasti tanečního divadla (body building, základy klasického, současného a jazzového tance, akrobacie, taneční sporty)

Studio pravidelně vystupuje s vlastním repertoárem při uměleckých akcích konzervatoře a spolupracuje s pražskými divadly

talentové testy i v průběhu roku:
Žvahov pondělí a středa 16,30 - 18,00
Zborovská úterý a čtvrtek 16:15 - 17:30

Tvůrci a učitelé DTS: umělecký ředitel Vladimír Sojka,
bývalý člen baletu ND a členové pedagogického sboru TCP

tanec – taneční sporty

LETÁK - DĚTSKÉ TANEČNÍ STUDIO

plakat