Profil absolventa

studium je ukončeno absolutoriem s důrazem na umělecko-pedagogický výkon, teoretické předměty doplňkového pedagogického studia a absolventskou práci. Absolvent je kvalitně vyškolen pro pedagogiku základů scénických tanečních technik a doplňkových předmětů pro přípravné a základní výkonnostní úrovně (školy a mimoškolní aktivity typu ZUŠ, DDM, kluby tanečních sportů, pohybově estetických sportů, atd.), dále je optimálně připraven pro studium VŠ oborů: taneční věda (pedagogika, choreografie, teorie a kritika), tělovýchova, kulturní a sportovní management, taneční a sportovní fyzioterapie, propagace – komunikace – PR atd.

Dokumenty ke stažení:

Analýza uplatnění absolventů TCP 2002 / 2011

Výsledky maturit 2011