Studium pedagogiky

  • denní studium taneční konzervatoře s diferencovaným plánem ve čtyřletém vzdělávacím modelu ukončené absolutoriem v oboru tanec a umělecko-pedagogická příprava
  • ukončeno absolutoriem s důrazem na umělecko-pedagogický výkon, teoretické předměty doplňkového pedagogického studia a absolventskou práci
  • absolvent je kvalitně vyškolen pro pedagogiku základů scénických tanečních technik a doplňkových předmětů pro přípravné a základní výkonnostní úrovně (školy a mimoškolní aktivity typu ZUŠ, DDM, kluby tanečních sportů, pohybově estetických sportů, atd.)
  • je připraven pro studium VŠ oborů: taneční věda (pedagogika, choreografie, teorie a kritika), tělovýchova, kulturní a sportovní management, taneční a sportovní fyzioterapie, propagace – komunikace – p.r. atd.
  • uchazeči o vzdělávání v oboru, kteří nebudou přijati, mohou absolvovat kurzy taneční pedagogiky v rámci „Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“

 

Dokumenty ke stažení

 

Talentové testy 2022 / 2023

Diferencované plány / klasifikační víkendy 2021/22