Studium pedagogiky

  • denní studium taneční konzervatoře s diferencovaným plánem ve čtyřletém vzdělávacím modelu ukončené absolutoriem v oboru tanec a umělecko – pedagogická příprava
  • ukončeno absolutoriem s důrazem na umělecko – pedagogický výkon, teoretické předměty doplňkového pedagogického studia a absolventskou práci
  • absolvent je kvalitně vyškolen pro pedagogiku základů scénických tanečních technik a doplňkových předmětů pro přípravné a základní výkonnostní úrovně (školy a mimoškolní aktivity typu ZUŠ, DDM, kluby tanečních sportů, pohybově estetických sportů, atd.)
  • připraven pro studium VŠ oborů:  taneční věda (pedagogika, choreografie, teorie a kritika), tělovýchova, kulturní a sportovní management, taneční a sportovní fyzioterapie, propagace – komunikace –  p.r.  atd.

  • uchazeči o vzdělávání v oboru, kteří nebudou přijati, mohou absolvovat kurzy taneční pedagogiky v rámci „Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“

Dokumenty ke stažení

Talentové testy 2017 / 2018

Diferencované plány / klasifikační víkendy 2017/18