Taneční učitelé roku 2019

31.05.2019 od 17,00 hod., Městská knihovna Praha. Prodej vstupenek za 100 Kč na místě.

Jubilejní 10. ročník festivalu „TANEČNÍ UČITELÉ ROKU 2019“
– přehlídka choreografií pro mládež


Kvalita taneční výchovy v žákovských věkových kategoriích má pro náš žánr výjimečný – doslova existenční – význam, proto musíme o tyto taneční učitele, a většinou současně tvůrce, výjimečně pečovat. V této oblasti sledujeme také řadu problémů, nejasností a předsudků, které můžeme odstraňovat pouze neustálou konfrontací a diskusí. Musíme zajistit prostor pro tato „setkávání při práci“, naučit se vést odborný a otevřený dialog a také společně chránit základní kvality tanečního žánru a jeho školství před negativními vlivy komerce, konzumu a amaterismu.

Chceme se důsledně zaměřit na vyhledávání a správnou motivaci chlapecké, resp. klukovské populace pro taneční vzdělávání. Důraz budeme klást také na kvalitní prezentaci pedagogické práce – nestačí mít pouze skvělý soubor a zajímavý repertoár …veřejnosti to také musíme inteligentně, vkusně… a dostatečně agresivně… sdělit. Pro tyto cíle chceme, resp. musíme, vytvořit potřebné odborné, produkční a společenské podmínky.