13. 1. 2021 zemřel Robert Cohan


Oficiální nekrology si můžeme najít na internetu. Přidávám jen několik osobních vzpomínek.
Novinář a spisovatel Paul Jackson nazval biografii o Robertu Cohanovi: The Last Guru (Dance Books, 2013).
Souhlasím, zakladatelé tanečního centra The Place (taneční škola + taneční soubor): Robin Howard a Robert Cohan představují poslední „mohykány“, jak to sám Robert Cohan označoval: klasického moderního tance.
Není bez zajímavosti, že oba dva velmi přispěli k rozvoji současného tanečního divadla i u nás – a to již v poslední čtvrtině 20. století, za „hluboké totality“.
London Contemporary Dance School a London Contemporary Dance Theatre byly alma mater i dvou Čechů, kterým se šťastným řízením osudu podařilo studovat v zahraničí: Ivanka Kubicová a Jan Hartmann.
Ale, co je nejdůležitější: všechny svoje znalosti a dovednosti, jak technické, tak organizační „plnými hrstmi“ předávali doma dál: vychovali generaci tanečníků, pedagogů, choreografů, organizátorů – tehdejší Skupina moderního tance Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy jejich zkušenosti využila do maxima.
Ale i to ještě není všechno: udržovali kontakt se „svou školou“ a umožnili dalším Čechům opakovaně, alespoň na kratší dobu (někdy za velmi dramatických okolností) studovat v London Contemporary Dance School (konkrétně u mě jsou to úhrnem 2 školní roky).
A jsme zase zpět: samozřejmě to vše se mohlo uskutečnit jen za velké organizační pomoci obou zmíněných pánů (od Robina Howarda i nemalé finanční podpory).
Pro všechny zúčastněné to byl svět, který jsme jakožto občané totalitní společnosti neznali: otevřený, vstřícný, profesionalita ve všem. Pro nás jsou jména Robin Howard, Robert Cohan, Ivanka Kubicová, Jan Hartmann „spojené nádoby“, které nás doslova „nasměrovaly a zformovaly“.
Ale i to ještě není všechno: I když The Place díky byrokracii a díky společenským změnám již neudržela ideu, kterou oba pánové tak urputně vybudovali (soubor zanikl), škola nabízí už jiné programy, s jiným cílem – ale stále má co nabídnout – viz zkušenosti třech našich absolventů, kteří tam studovali již v 21. století.

Za všechny, kteří měli tu čest se s panem Robertem Cohanem setkávat
PhDr. Vlasta Schneiderová
Konzervatoř Taneční centrum Praha, z. ú.

LONDON, UNITED KINGDOM – NOVEMBER 7: Robert Cohan poses with his Knighthood medal presented by the Prince of Wales during at an investiture ceremony at Buckingham Palace, on November 7, 2019 in London, England. (Photo by Kirsty O’Connor – WPA Pool/Getty Images)

???